Podmienky prenájmu

DODANIE PVC BANNERA

Veľkoplošnú tlač PVC bannera zabezpečujeme za najlepšiu cenu, príp. si banner dodáva zákazník sám a aj počas doby nájmu ostáva jeho majetkom. 


MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BANNERA

Montáž a demontáž bannera je v cene nájmu a zabezpečuje ho naša firma.

DOBA NÁJMU A CENY

Ceny nájmu jednotlivých plôch sú zobrazené priamo v aktuálnej ponuke. Doba nájmu je minimálne 3 mesiace.