Reklamné plochy v ponuke


PLOCHY priamo pred jediným výjazdom 

z OC GALÉRIA

Strategicky veľmi výhodné reklamné plochy (rozmer 2 x 5 m) umiestnené na lukratívnom mieste v centre mesta Lučenec. Váš reklamný banner môže byť umiestený priamo oproti jedinému vjazdu a výjazdu vozidiel do obchodného centra Galéria.

Oslovíte tak veľkú skupinu potencionálnych zákazníkov, ktorí sú nielen kúpyschopní ale aj motorizovaní. Váš banner bude pre nich inšpiráciou na ďalší nákup, príp. ich môže ľahko naviesť na návštevu Vašej predajne, prevádzky alebo reštaurácie, ktorá sa nemusí nachádzať v tesnej blízkosti centra.

Spádová oblasť zákazníkov obchodného centra je rozsiahla. Centrum navštevujú nielen obyvatelia Lučenca, vo vzdialenosti do 20 min autom žije 62.000 obyvateľov, celková spádová oblasť vo vzdialenosti do 50km od Lučenca pokrýva cez 180.000 obyvateľov.


PLOCHY na frekventovanej Zvolenskej ceste,

smer od Zvolena do centra mesta

Výborne viditeľné a pútavé veľké reklamné plochy (rozmer 2,5 x 6 m) sa nachádzajú na frekventovanej ulici v centre - na Zvolenskej ceste s perfektnou polohou. Jedná sa o hlavný ťah od Zvolena (od Tesca), kde až po vzhliadnutí bannerov sa cesta rozchádza na všetky smery (centrum mesta, Rázusova ulica - výpadovka Opatová, Rúbanisko). Reklamné plochy sú umiestnené na budove, ktorá je neprehliadnuteľná z pohľadu okoloidúceho auta a bannery tak vzhliadne každý, kto smeruje od Tesca (Zvolena) do akejkoľvek časti mesta.